Det er mange som ferdes i båt ved Moelv og Mjøsbrua, og alle har selvfølgelig lagt merke til den lille øya Steinsholmen. Her ligger faktisk ruinene etter landets største middelalder-tårnbygning. En borg med bolig, kapell, hall, fengsel, forsvar, med mer. Borgens strategiske beliggenhet for å kunne kontrollere trafikk mellom nord og sør, sier mye om Mjøsas betydning som kommunikasjonsåre allerede på 11-1200 tallet, og henger sammen med de ikke ukjente konfliktene mellom stat/kirkemakt og opprørsk opposisjon i det indre østland. MJØSKASTELLET nevnes i et pavebrev fra 1234 og i Håkon Håkonssons saga. Murene er 3 m tykke, og tårnet har sannsynligvis hatt 5 etasjer. I 1775 beskrives kastellet som ruin. Hedmarksmuseet har en skjøtselsplan for området og borgen, som enda ikke er arkeologisk undersøkt. Tegningen er laget av Peter Blix i 1897. Slik kan MJØSKASTELLET ha sett ut. Legg merke til råseileren som tegneren ganske så bevisst har tatt med, for en slik borg var nødvendigvis utstyrt med båter for å kunne utøve nødvendig makt og kontroll. (KILDE: RIKSANTIKVAREN)