Båten ble bygd av Trondhjems Mek for Oplandske DS i 1876 som ren passasjerbåt. Denne båttypen med helt overbygd passasjerdekk var noe nytt på Mjøsa. Men ODS hadde gjort et godt forarbeid, og en slik båt passet godt på Mjøsa spesielt om vinteren. Selskapet hadde behov for en båt som kunne konkurrere med Thor i isbrytinga, og med Kong Oscar i passasjertrafikken høst og vår og derved avlaste Skibladner og fungere som reservebåt. Tordenskjold var propellbåt og hadde gode egenskaper i isen framfor hjulbåtene. Den hadde god plass til passasjerer (200), men liten lastekapasitet pga stormdekket. Den fungerte bra i den trafikken den var tiltenkt.
I 1920 ble Tordenskjold solgt til et selskap på Hamar og ombygd. Da hadde passasjertrafikken sør-nord blitt overtatt av jernbanen, og bare Skibladner gikk nå i turistrute på strekningen. Samtidig er den tversgående trafikken nå på sitt høydepunkt. Tordenskjold skulle nå gå i de samme rutene som dampskipene Skreia, Hamar, Gjøvik og Lillehammer etter behov. Dette var båter som fraktet alt fra stykkgods til passasjerer og husdyr. Derfor måtte Tordenskjold tilpasses dette behovet, og ombyggingen forandret båten fra passasjerskip til en stor lokalbåt. Tordenskjold trakk også tømmer i perioder fram til 1933, for da stoppet fløtingen nesten opp. En vesentlig årsak til dette er de store arbeidskonfliktene som også rammet skogsarbeiderne. I Øyeren finner vi tall på nedgangen i tømmertrafikken: Der gikk kvantumet ned fra 8 millioner til 2 millioner stokker pr år.
Tømmerdireksjonen på Fetsund nevner ikke arbeidskonfliktene som grunnlag for sine disponeringer, men nøyer seg med å bemerke at "Thor tar over Tordenskjolds loggbok". Og i mai 1933 var det altså slutt på tømmersleping for Tordenskjold, og det ble også båtens svanesang. Etter den 9.juli dette året er den aldri mer i bruk. I 1936 ble den solgt for hugging, og i 1938 er Tordenskjold slettet fra skipsregisteret. Slutten på tømmersleping er nok ikke den eneste årsaken til at Tordenskjold måtte gi tapt. Som så mange andre eldre båter krevde Tordenskjold et stort mannskap for å holde blodet bankende, 10 mann i alt, inkl. fører, offiserer, dekksmenn og folk i maskinen. I tillegg 3 i restauranten.
Tordenskjold vil også bli husket for en av de mest dramatiske episodene på Mjøsa i nyere tid: 23.november 1912 kolliderte den med D/S Gjøvik i tett tåke i Nessundet. Heldigvis ble ingen drept, men D/S Gjøvik forliste og gikk ned. Sjøforklaringen la skyld på begge båtene som holdt høy fart og ikke respekterte hverandres signaler. Men saken fortsatte helt til Høyesterett, og i 1918 ble kapteinen på Tordenskjold, Aksel Raabe, tillagt alt ansvar for sammenstøtet. Man da var han allerede død…. Og man kan spekulere i om hendelsen i Nessundet egentlig tok livet av denne så anerkjente kapteinen, at dette fortsatte med å plage ham inntil han ble funnet druknet i 1913. Da hadde han stått på brua på Tordenskjold på sørgående utenfor Biri. Her forsvant han, og siden så ingen ham i live….
Men tilbake står uansett historien om D/S Tordenskjold som et flott skip med et godt omdømme.