Kapt. Alveberg, Skibladner

 

Matroser S/S Mjøsen

 

Matroser D/S Skibladner

 

Kaptein Larsen og maskinist Olsen på D/S Hamar

 

Skipper og mannskap D/S Helgøy, ex "Lettvindt" - senere "Mira". Bildet er tatt 1924 eller1925

 

Her er 2 Mjøsbåtkapteiner, nesten lik lue, og den ene hvit og den andre svart.

       

Kapt. Anders Langaard, D/S Skreia. Han var båtens første fører, og stod om bord fra 1902 til 1934.

 

Kapt. Ganes, D/S Bundefjord. Han var fører fra 1897. Senere ekspeditør på Hagelundbrygga.

 

Trise på DS Skibladner.
Dette bildet er det sikkert noen som kan tidfeste. Uniformen kan vel beskrives som en hybrid -  flyvertinne/skolekorps, og kan være fra den tiden yrkesskolene hadde ansvaret for serveringen (alderen på trisen tatt i betraktning).
Send tips om bildet til redaktøren