Året 1785 skjedde det et tragisk forlis i Nes-sundet, hvor 5 mennesker omkom. Det ble utgitt en vise om hendelsen, og teksten på forsiden av trykksaken sier:
En Nye Viise om den jammerlige Hændelse som skeede den 24de September 1875 i Næss Sogn på Hedemarken, med 19 Mennesker og 16 Kreature, som paa en Færge skulle sætte over et Sund eller Vand til deres Hjemstæd, da Færgen kantrede, og     
5 Mennesker, samt 2de Kreature druknede; men de øvrige baade Mennesker og Kvæg vare i den største Livs Fare. Eenfoldig forfattet af En Gammel Bondemand ved Navn Carl Michelsen Bachrud under den Melodie:       
Det er forvisst på Tiden snart, 2C.
Trykt Aar 1786