Nyheter

Rune Bråten har lånt ut denne vakre og perfekt bygde modellen av en plattgattet mjøsrobåt. Det er avdøde mjøsentusiast Einar Grastvedt fra Gjøvik som har tegnet og bygget modellen. Skala 1:5. Tegninga er datert oktober 1992.

Modellen står i utstillingene på Minne.

Mjøssamlingenes nærmeste nabo i øst er Storsjøen - og her finner vi VB 51 - i meget fin form. Fartøyet er tatt opp som medlem i Norsk forening for fartøyvern fra 2020. Gratulerer!

VB51 er bygget på Glommens Mek 1914 som nr to i en serie på tre. De to andre eksisterer ikke lenger. Kontrahent var Christiania Tømmerdirektion, som konstruktør er oppgitt ”GMV etter spesifikasjoner”. Skroget ble sendt med jernbane til Skarnes der båten ble ferdigstilt med overbygg i tre. Avance 12 Hk og vinsj ble installert og båten ble satt i arbeid på Storsjøen våren 1914. Det ble bygget slipp og båthus, slik at når sesongen vår og sommer var avviklet, ble VB51 halt opp og satt i hus. Det er nok også årsaken til at skroget er 100 % intakt og uten lapping eller reparasjonssveis. 1917 ble motoren byttet med en Seffle 15 Hk. Nytt og større overbygg i stål kom i 1952 og i 1955 kom nåværende motor: Seffle 2cyl S 110 med 25 IHk. Det skal bemerkes at de store tømmermengdene på denne tida motiverte til modernisering av store deler av tømmerbåtene i flere distrikter. 

Fløtinga i Storsjøen opphørte i 1969, og da ble VB51 overført til Fetsund Lenser. Der lå den uvirksom fram til den ble solgt som fritidsbåt i 1974. Da ble vinsjen fjernet og overbygget forlenget akterover. Styreposisjonen hadde inntil da vært ved siden av motoren – kanskje praktisk når det kun var to manns besetning - men en støyende arbeidsplass. Nå ble det plass til eget maskinrom. Etter disse endringene gikk VB51 som fritidsbåt nesten uforandret til 2011. Da ble båten kjøpt tilbake til Storsjøen av nåværende eiere med vern og formidling som formål. Båten er nå i drift i sommerhalvåret med gjester og besøk på ulike arrangementer.

 

Lørdag 9.november 2019 fikk M/S Brandbu igjen direkte kontakt med Randsfjorden da skroget - etter ganske nøyaktig 6 år på land med restaurering - ble heist ut. Det er gjort mye arbeid på skroget med utskifting av plater og spant, og ved sjøsettinga kunne vi konstatere at det er praktisk talt potte tett! I 2013 spilte Mjøssamlingene en viss rolle i bevaringen av lastebåten, vi har deltatt på et par dugnader, og nå senest - ved sjøsettinga - stilte et helt dusin mann fra Mjøsa opp for å overvære og hjelpe til. Roar Sundt kjøpte fartøyet som vrak i 1979, satte båt og motor i stand og holdt det hele gående til i 2013 da Randsfjordmuseet og en venneforening fikk Brandbu i gave av Roar. Han var dessverre ikke til stede ved arrangementet i dag, men vi kjenner Roar så godt at vi vet han setter stor pris på at hans enorme arbeid nå blir videreført på beste måte. Ellers må vi nevne at det var mangeårig redaktør av Dampskibsposten, Georg Jensen, som skal ha æren av at hele prosessen ble satt i gang da han høsten 2013 ringte Mjøssamlingene og mente at her burde noe gjøres! Et hektisk samarbeide mellom Mjøssamlingene og Riksantikvaren ble satt i gang, og Norges eldste bevarte innlands lastebåt fikk en ny framtid. M/S Brandbu ble bygget ved Drammens Jernstøberi og klinket sammen i Røykenvika våren 1907. Hun gikk først med damp, i 1920 fikk hun Avance semidiesel - en sjelden motor som Lennart Bildengjerdingen allerede har restaurert.

Under: Løftet gikk knirkefritt!

Over: Flyter som en dupp - uten ballast.

Under: Buksert til kai i Røykenvika

Under: Styrehuset er rekonstruert etter mal av Roar Sundts påbygg - noe han sa var slik han husket det. Inntil videre står det på lager.

 

Siste - faktisk det ALLER siste - om Base 173 ex Mjøsfærgen IV:

Velinformerte kilder melder at fartøyet nå er hugget opp i Spania - sukk. Det er stadig 4 "mjøsfærger" intakt, men det spøker også for Mjøscruise som ligger utrygt på Mengshoel. Og på Randsfjorden har Oppland fylkeskommune bestilt ny elektrisk ferje.....

Noen av motorgutta på Minne - med Magne som pådriver - har fikset på den gamle Øveraasen-motoren bygget på Gjøvik. Se informativ video HER

NB: Aldersgrense 18 år......