Aksel Aspeli og Rune Bråten har vært historiebefaring på Sterudodden på Hamar og funnet restene av slippen der.

Sterudodden slipp s

Sterudodden slipp ss

Aksel (også foto) skriver:

Fundamentet etter vinsjarrangement står på stranda, og nå på lav vannstand kan man gå ut til den delen av slippen som gjenstår. Over vann ligger 5-6 meter med gamle tresviller, og under vann skimtes flere sviller, også med stål. Steinfylling etter slippen er fremdeles tydelig inn mot stranda.