Redaktøren har benyttet ventetida til båtsesongen starter med å ta en liten runde til brygger på "den andre sia" for å sjekke tilstanden og være litt forberedt på hva som venter - spesielt med tanke på de litt større medlemsbåtene i Mjøssamlingene.

N1

Nes: Her er det gjort mye for å utvide småbåthavna - flotte greier! På yttersida (østsida) av skråbrygga er det stadig vanskelig komme inntil med litt større båt - muren har sklidd ut i bunnen. Fenderstokker mangler.

Nes: Skibladnerkaia har veldig bra dybde, men er for kort - og vanskelig i litt vind fra S og V. 

N3

Helgøya: Sundbrygga er under restaurering! Flott tiltak av kommunen. Håper den blir brukandes på begge sider og at fenderstokkene også kommer på plass igjen.

N5

Helgøya: Bergevika er en gedigen sak, men bærer preg av tidens tann. Over: Nordsida med steinblokker som stikker ut. Under: Sørsida, hvis vannstanden tillater at man går helt inn til småbåtanlegget (og det er plass der) er det helt greit. Litt mangel på pullere.

 

N4

N6

Smedstua: I forfall, men innerst går det an å komme inntil ved passende vannstand. Slippen: Vinsj og vaier ser helt greit ut, men skinnegangen spriker til alle kanter.....

Under: Mengshoel. Mye av ferjekaiene er fjernet, men det er god dybde slik at hvis man klarer å finne fortøyningspunkter ved betongen - og ro i land med lettbåt - da er det det mulig å besøke stedet (bra nødhavn i brysom østa- og nordavind.....

Fikk ikke kontakt med gravemaskinen, men det så ut til at den var i gang med å planere ut en bedre vinterbedding for husbåten.

N7