9. august ble kvinne- og fredsskipet EMBLA rodd fra Minne til Sundet. Der la de til ved bankplassen og gjennomførte en markering under arrangementet "Vannvittige dager". Vikingeskipet ble eskortert både nedstrøms og tilbake til Minne av en liten konvoi historiske fartøyer: "Bolken", "Winnie", "Start" og "VB70" med mannskapene Magne, Ole Arnt, Magnus, Arild og Per Inge. På returen ble EMBLA slept av "VB70". Alt gikk greit, og dagen etter sto besetningen på EMBLA for et program på Minne. Vi takker for et meget hyggelig og spesielt besøk - og vår forbindelse til Sunnmøre er så absolutt styrket!

Embla 1s

Over: Roerne tar en liten pause mens VB70 ligger klar for å lose videre ned Vorma

Under: Eskorten (Fotos: Per Inge)

Embla2s