Mannskap fra Mjøssamlingene og ODS har kontrollert merking av og dybder i Vorma mellom Minne og Eidsvoll. Aksel Aspeli har levert denne rapporten:

Åge Bjørnstad, Arild Langaard og Aksel Aspeli var 4 timer i Vorma på befaring ved lavt vann i dag 21.04.

Dagens vannstand HVM 120.33 / 2.69 meter. (Normalvannstand sommer: 122,89 / 5,25 m) Mjøsa skal altså ca 2,5 meter opp for å nå normal.

De aller fleste merker lå PERFEKT. Vi småjusterte på 3-4 stykker, og har registrert at 1 er blitt borte (ikke et kritisk merke) og at vi ønsker 2 nye. De fleste merker ligger nå på ca +/- 1 meters vann. I djupåra er det ca 4-6 meter vann. Posisjoner ble notert på papirkartet og elektroniske kart ble oppdatert! I tillegg sjekka vi overrettmerka på land.

De 2 nye merkene vi ønsker er:

1 grønt merke i Minnevika, rett øst for "renna" sør for brukarene. Denne banka er tørr nå, og består av grus, sand og fjell. Ved seilas nordover gjennom vika ligger denne grunna noen få meter østafor linja som østlige brukar på jernbanebro og veibro danner. Denne banka har brygd seg opp de siste åra, og er nå tørr på nåværende vannstand.

1 grønt merke er blitt borte nede ved Eidsvoll. Grønt merke nummer 2 fra syd.

I TILLEGG, OBS:

I området der "Skibladner" krysser over mot "blokkene" på tur sørover før man skal tørne inn mot kai er det nå blitt merkbart grunnere. Her hadde vi helt nede i 0,7 m vann under dagens tur. Allerede under seilas på lavt vann våren 2012 så man tydelig bunnen her! Den tidligere kanten på banka gikk østafor ei linje mellom boligblokkene og sydligste grønne merke. Nå har banka flytta seg tydelig sør og vestover. Skyldes dette endringer i strømforhold i forbindelse med utfylling av jernbane kanskje? Dette må følges opp og kontrolleres i kommende år dersom utviklinga fortsetter!

Koordinater ble kontrollert på alle merker, og elektroniske kart ble oppdatert. Oppdatert elektronisk kart er allerede tilgjenglig for alle som har Navionics Seamap (kan brukes i båter, på mobiler, nettbrett osv). Andre elektroniske kart vil bli oppdatert når Mjøsa båtforbund sender inn alle sine endringer for hele Mjøsa ila våren slik jeg har forstått det på Kai Morten Aalborg (Vorma båtforening).

Mvh

for mannskapet som var ute i dag

Aksel Aspeli

aa 1

aa 2

aa 3

aa 4