Det er ikke bare på Minne det er arbeid i gang med å vedlikeholde og restaurere våre flytende kulturminner. Aksel Aspeli melder at Hardanger Fartøyvernsenter og Horten Skipsrep er i full gang med "Skibladner" på Gjøvik med bl.a. skifte av seilduk på soldekket. Dessuten er det mye arbeid med den tradisjonelle vårpussen, men Aksel gjorde en grundig jobb i fjor - så i år går det nok litt lettere!

Alle fotos: Aksel Aspeli

Skib 1

Skib 2

Skib 3

Skib 4