M/S "Trysilknut" - tømmertrekkeren på Osensjøen i Hedmark fyller 100 år i år, og Mjøssamlingene har planer om en tur med båten til sommeren. Fartøyet er nå snart klargjort og sertifisert, men ligger nå på slippen ved Sørlistøa. Arild Langaard har vært på befaring, og tok dette bildet av båten.

Trysilknut mars_2014_foto_Langaard_s