Siden oppgave 3 med å finne feil ble litt mislykket, prøver jeg en gang til! 7 feil på det øverste i forhold til det nederste! Bildet er fra 2009.

MEN vi mangler stadig alle feilene i oppgave 3!!!

Juleq g_s

Juleq g_org