Aksel Aspeli er med på det meste.... og han har sendt redaktøren høstbilder fra Mjøsa.

"Elvekongen" ankom Minne 4.oktober, og neste dag ble hun tatt opp på slippen. Sjøfartsdirektoratet skal besiktige og kontrollere.

Spennende om det blir andre pålegg enn det  slippmannskapet fikk på brødskiva.... Sjøsetting og retur til Årnes så snart alt er OK.

A1

Den ene mudderlekteren har vært på slipp noen uker. Rengjort utvendig og inspisert innvendig. Skrogsidene malt. Ett hull er tettet. 4. oktorber la vi ut ny moring sør i Minnevika, og ved sjøsettinga dagen etter ble lekteren ankret opp der. Vi har jo 2 slike verneverdige lektere. Plassen i vika utenfor pakkhusene er litt knapp når de aktive fartøyene er på Minne. Derfor legger vi den ene lekteren på svai sør i vika inntil videre. Den vil stå på gunn ved lav vannstand.  

A2

Rekkene som går rundt hele fartøyene er montert i nyere tid (som pålegg fra Sjøfartsdirektoratet eller arbeidstilsynet). Før sjøsetting valgte vi å skjære ned rekka på den ene slik at den framstår i sin opprinnelige fasong (1920). Det sto en del vann spesielt i babord flytetank, men vi mener at det har kommet inn ovenfra.

Inne ved brygga:

"Sævat" - som skal ut på nye oppdrag i høst og som kommer til å ligge på Minne i vinter.

"Start" - skal egentlig overvintre på Kapp hvis vi får anledning til å ta båten opp dit i høst

"Willy" - skal opp på slippen etter"Elvekongen"  for overvintring der

"VB70" - skal overvintre på stranda

A4

D/S "SKIBLADNER" kom greit i hus for et par uker siden etter en vellykket sesong og 157 år på Mjøsa....

A3