GLB har pålegg om utsetting av ørrettyngel bl.a. i Mjøsa. Kåre Torgunrud har vært med på dette arbeidet i mange år og utsettingen skjer på Mjøssamlingene. Årlig settes det ut 10.000 ørretter - 2 år gamle. Disse kommer fra oppdrettsanlegget ved Hunderfossen. Der er stamfisken fanget i fisketrappa og må være villfisk. Kåre var også med i år da tankbilen med fisk ankom Minne 2. juli.

(Foto: Arild Langaard)

2

1

3