Aksel Aspeli og Arild Langaard har vært i aksjon igjen - og flere nye merkebøyer er lagt ut. Men jobben er slett ikke ferdig, flere bøyer er bestilt og gutta på VB70 akter å fullføre jobben - prisverdig!

Som det nederste bildet viser: Overrettmerkene trenger også vedlikehold....

FOTO: Aksel Aspeli

Vorma merker_juni_2013_a

Vorma merker_juni_2013_b

Vorma merker_juni_2013_c

Vorma merker_juni_2013_d

 

************************************************************************** 

Is, strøm og flom er en kontinuerlig utfordring for merking av seilingsleden i Vorma. Merkene flytter litt på seg i løpet av våren - eller rett og slett forsvinner. En godt og riktig merket seilingsled er nødvendig for alle fartøyer som går i elva. Aksel Aspeli (mannskap både på "Skibladner" og Mjøssamlingenes båter) har tatt initiativ til å få justert posisjonene på merkebøyene og å få satt ut nye der det mangler. Det er en omfattende jobb - Aksel, Arild, Åge og flere deltar i arbeidet. Vorma Båtforening - på vegne av Eidsvoll kommune - har ansvaret for at bøyene ligger på rett plass (slik red. har forstått det). Bøyer, kjettinger og moringer skal både skaffes og tilpasses, og gamle "VB70" er god å ha når elva skal befares og utstyret plasseres. Båt og mannskap har allerede jobbet et par dager med oppgaven, og i løpet av ei uke skal alt være på plass. Aksel opplyser i tillegg at overrett-merkene på land vil bli ryddet for vegetasjon og malt opp igjen. Så da er det snart klart for å oppfordre sjøfarende både nordfra og sørfra å ta en tur på den vakre Vorma mellom Minne og Eidsvoll - uten å gå på grunn....

For orden skyld: Mjøssamlingene har ikke ansvar for merkinga av seilingsleden eller for merkenes plassering, men vi håper båtfolket setter pris på at vi stiller opp for å få forholdene bragt i orden. Båtforeningen (på vegne av kommunen) skal kontrollere med GPS at merkene står på rett plass.

Alle bilder: Aksel Aspeli

Under: Det konfereres på Eidsvoll....

V 1

VB70 med bøyer og utstyr

V 2

Vorma kan være litt diffus å navigere i, så merking er nødvendig. Bøyene har refleks, i neste omgang bør det kanskje være lys? 

V 3