Arbeidsbåter ved Gjøvik, minst 7 ....

 

Arbeidsbter mai_2013_v_Gjvik