RETT SVAR: Dølen, Sævat, Start

Her ser vi baugen på 3 båter, alle eksisterer i dag - den ene er i skrivende stund midlertidig landsatt, den andre er i fin flytende form - hvilket ikke kan sies om nr 3.

Hvilke båter er på bildet?

PQ 2013_15