Arbeidet i stua går framover i følge et telegram fra Hamar. Overbygget er ferdig finert og Jan Atle jobber tydeligvis iherdig!

Holland Hamar_s