Rett svar: "Sævat" ved Skibladnerhuset på Gjøvik!

2-delt spørsmål: Hvilken båt ser vi snurten av her? - og hvor befinner den seg?

Svat Q