Gjøvik kommune har satt i gang legging av ny rørledning for spillvann fra Bråstadvika til Rambekk renseanlegg. Selskapet ØDP Group har startet abeidet som skal være ferdig før jul. Ledningen har en diameter på 40 cm og er 6585 m lang. Det skal også legges ned en fibersjøkabel og største dybde er på om lag 200 m. ØDP kommer fra Porsgrunnsdistriktet og har opprettet lokal base på Mengshoel. I dag var det 3 farkoster på jobb ved Bråstad: et arbdeidfartøy med kran, ei plattform med gravemaskin og en mindre arbeidsbåt.

For ganske nøyaktig 50 år siden var Mjøsfærgen leid inn for legging av 2300 m strømkabel i Mjøsa, vekt 30 tonn. Kabelen ble lastet ombord i ferja fra ei jernbanevogn på Gjøvik, den ble vinsjet over ei provisorisk bru ned til kaia hvor 10 mann kveilet kabelen på bildekket.

Brstadvika nov_2012_s

Over: Bråstadvika i dag (foto: Høiberg). Under: Sakset fra ØDPs hjemmesider.

OPD bt_s