Mjøssamlingenes aktiviteter på Kapp Melkefabrikk er nok en smule underkommunisert. Jan Granholt er bas og  jobber kontinuerlig med flere prosjekter. Han har sveist nytt flaggstanganker, laget forskalling til motorfundament, hentet flaggstanga til Kapp der den er blitt malt, og jobbet gjennom hele vinteren med restaurering av Heimdal- semidieselmotoren som skal monteres på Minne. Bildet er fra april og viser (fra venstre) Richard Krogvold, Stein Viggo Alstad og Jan Granholt som jobber med motoren.

Heimdal 14.04_s