IKKE MJØSA, men ikke så langt unna: Allerede i 1923 ble det opprettet en slags ferjeforbindelse i den nordlige enden av Randsfjorden. Det var en mindre båt bygget i tre som kunne ta et par biler på fordekket. I 1938 kom RAND, ei riktig bilferje med plass til 6 biler, bygget hos Glommens Mek, stål, 17,5 meter lang. RAND gikk i rute mellom Hov, Brager, Holmen og Engelien. Men i 1967 kom Flubergbrua, og bruer fjerner båter - så i 1973 var det slutt. RAND ble solgt og slept til Røykenvika. Senere ble ferja påsatt et overbygg og brukt til selskapeligheter, men så vidt vi erfarer er denne virksomheten slutt - sannsynligvis grunnet manglende klassing som passasjerfartøy. I januar i år var Arild Langaard på tur til Randsfjorden og Røykenvika og tok nedenstående bilde. Vi håper at eierne ikke fornærmes når vi beskriver påbygget som relativt lite maritimt og mer som en innebygget veranda.... Men uansett: Dette er egentlig ei fin lita ferje, og vi håper - i fartøyvernets navn - at båten kan bli satt i stand som et kulturminne og tatt vare på slik den var da ferjetrafikken i nordeneden av Randsfjorden var en viktig transportåre for mange.

Rand 2012

Bildet under skal være tatt rett etter at ferjeruta ble lagt ned (foto og kilde: www.randsfjordferga.no)

Rand s