Mjøsfisker HARALD MOEN på Helgøya fyller 90 år i dag 15. januar 2012.

 MJØSSAMLINGENE GRATULERER SÅ MYE MED DAGEN!

Harald Moen_90

Foto: Wigdis Knutsen