SVALEN II har endelig fått navn på styrehusfronten og båten begynner å se ut slik vi tenker å ha den i første omgang. Og det er montert deksel over  den nye  ankervinsjen. Mye er gjort og mye gjenstår. Men heldigvis har vi fått uvurderlig hjelp: Jan Lien har gjort en kjempejobb med det elektriske anlegget og Jan Granholdt har nedlagt ditto arbeid på den mekaniske siden. Det ble ikke mange turer i år, men en testrunde oppover i Mjøsa viste at utført arbeid fungerer glimrende, men avdekket også en del som må gjøres. Bildet viser ogs at WLLIY har fått ny aktermast til antenner, den er laget av Jan Granholdt. Nå arbeider Frank Iversen og Arild Langaard med å få på plass nytt glass i skylightene over maskinrommet, her har Jan sveist på beskyttelsesgitter slik det var opprinnelig ihht tegninger.

Svalen m_navn