I Minnevika ligger skøyta PER GYNT, bygd i Rana i 1916. Richard Krogvold har hatt denne tidligere reketråleren i 25 år, og da han kjøpte båten sto det en 1 cyl HEIMDAL 35-45 Hk i maskinrommet. Da Richard skulle skifte kjølbolter for ca 10 år siden, måtte motoren ut, og ved samme anledning ble en mer moderne motor satt inn. Den gamle Heimdal'en (antakelig fra 1950-tallet) ble da liggende utendørs i deler. Mjøssamlingenes Jan Granholt på Kapp fattet interesse for motoren, og høsten 2010 ble delene kjørt på lastebil til Kapp Melkefabrikk. Jan og Stein Wiggo Alstad (også medlem i Mjøssamlingene) sandblåste, og veivaksling og sylinder ble lagt i oljebad. Jan har brukt mye tid i vinter på å pusse opp delene før de etter hvert monteres sammen til en semidiesel som skal kunne startes og blåse røykringer til sitt eget herlige akkompagnement av vellyd TØFF TØFF TØFF! Målet er å få denne og et par andre motorer utstilt i eget hus på Minne, og de skal startes opp ved gitte anledninger. Jan har dessuten - på nesten mirakuløst vis! - skaffet til veie 2 nye originale SKF-lagre til veivakslingen, disse koster 28.000,- kr, men Jan har klart å få sponsorer - og gratis lagre! 2. februar var Richard på befaring på Kapp, og optimismen var upåklagelig: Dette blir det igjen en levende motor av! 

Over og under : Jan har pusset og malt og pusset og malt.....

Under: Richard inspiserer - og er veldig fornøyd med at dette ikke er blitt til spiker.....