Situasjonsbilde fra Minnevika - foto: Åge Bjørnstad