Norsk forening for fartøyvern holdt sin årlige landskonferanse på Gardermoen den 13. februar. Temaet i år var "sikkerhet" og programmet var spekket med nyttige foredrag! Mjøssamlingene var godt representert med sentrale personer - på bildet fra høyre: Bjørnstad, Høiberg, Granholt, Fredholm, Sefland - utenfor bildet satt Iversen. Flott og verdifullt arrangement og møteplass - i tillegg gratis for medlemsfartøyer! (Foto: NFF)

NFF 13.02.17