Norsk forening for fartøyvern holdt årsmøte i Norheimsund 11. - 13. oktober. Våre medlemsfartøy "Willy" og "Helgøya" var representert ved delegatene Frank Iversen og Per Inge Høiberg. "Skibladner" var representert ved Finn Bergstrøm, Knut Sandvold og kaptein Rasmussen. Dessuten deltok Georg Jensen (Hamar) for "Børøysund" - så Mjøsa var godt til stede.

Foreningen valgte ny styreleder: Jan Welde - som har lang, solid og meget aktiv fartstid i fartøyvernet - overlot roret til Tron Wigeland Nilsen fra Oslofjordmuseet. Nye medlemmer ble tatt opp, deriblant vår egen "Randsfjordferja", så fra 01.01.15 har Mjøssamlingene 3 medlemsfartøy. Årsmøteforsamlingen (ca 80 fartøyvernere) fikk også redaktørens kåseri om redningsaksjonen for "Randsfjordferja" - og flere meldte tilbake at de ville besøke Mjøssamlingene ved første anledning! Søndag var det befaring og grundig omvisning på Hardanger Fartøyvernsenter - et fantastisk sted for båtfolk! - anbefales.... Hele 9 fartøyer kunne beskues, og verkstedene var bemannet - så som repslageriet, småbåtverkstedet og smia. "Faun" og "Tysso" konkurrerte om tittelen "vakrest", mens "Sjøgutt" og "Fremad II" framsto som gode restaureringsfartøy. Og vi som har ferjer: M/F "Folgefonn" (1938) som ble solgt til England i 1979 og brukt som "Yacht-club" og så hentet hjem i 2010 for restaurering minte oss på at våre 2 små ferjer bør være overkommelig tross alt....

Folgefonn s

Tysso og_Faun_s

Over: "Tysso" (tv) og "Faun" - begge under vernebygg.

Under: Medlemsfartøyet "Nøkk" - brannsprøyte som var i drift i Stavanger fra 1939 til 2004 - hadde tatt turen til Hardanger - og vannkanonene fungerer!

Nkk s

Foto: Per Inge