15 mann møtte opp til den store vårdugnaden på Minne - med arbeidslyst og iver! Og det ble utført mye godt arbeid, både på anlegget og fartøyene - mye mer enn bildene viser!

(Foto: Per Inge)

D1

Over: Dugurd! Det gikk med 10 kg lapskaus og diverse kaku og smør....

Under: Roranlegget på "Willy" sviktet i høst, og fikk derfor full service.

D2

D3

Over: Vinuene i styrehuset på "Mjøsførgen 1923" skal få nytt glass - en skikkelig seig jobb å fjerne gammel silikon fra rammene.

Under: Arbeidet med å pigge ut betong i akterpeaken på samme ferge ble fullført - en veldig stor jobb!

D4

D6

Over: Enda en motor skal på plass i motorhuset - og her graves det ut for å kunne støpe solid fundament.

Under: Bygningene ble ikke glemt - uthuset ved Amundstua fikk et hardt tiltrengt malingsstrøk på sørveggen

D7

D8

Over: Vår nye varpebåt "VB74" trengte også litt stell....

Under: Helgøya/Nes stilte med hele 5 garvede og solide arbeidskarer! 

Fra venstre: Bjorvand, Røste, Olssøn, Røste, Hemstad

D9