Mjøsdag på Minne 20.09 på Minne. 11 personer møtte fram og den vellykkede Mjøsdagen ble solid evaluert - med føringer for neste gang!

Ole Arnt Fjeldberg, Frank Iversen, Åge Bjørnstad, Frank Hagen

 

Egil Kristianen, Per Sætre, Kjell Johs Torgunrud, Arve Nordsveen