Nytt tiltak i foreningen: Torsdag 2.september var første kaffetreff med båtprat og diskusjon og litt juging i Amundstua på Minne! Initiativtaker er Åge Bjørnstad, og 8 personer møtte fram - en svært god start. Vi møttes kl 19, og forlot hverandre (lettere motvillig) ved 22.30-tida etter at flere kaffekanner var tømt og mange temaer gjennomdiskutert. Vi prøver å få dette til å bli et regelmessig treff den første torsdagen hver måned. Så neste gang er altså 7.oktober. Og alle er velkomne, uansett om man er medlem eller ei. Dette er helt uformelt og uten noen form for dagsorden, men det var enighet om at det skal vises filmer og bilder neste gang.

Vi møttes på brygga og snakket litt om oppussinga av WILLY. Her på aktedekket (f.v.): Arild Landgaard, Per Sætre, Ole Arnt Fjeldberg, Åge Bjørnstad, Arve Nordsveen og Frank Iversen. (Foto: P.I. Høiberg)