20 medlemmer møtte fram, og årsmøtet ble avviklet i sømmelige former. I etterkant var det orienteringer om mange interessante saker og debatt. Valg: Se sammensetningen av det nye styret på hovedsida.

Fra babord: Kåre Torgunrud, Arne J. Berg, Åge Bjørnstad.