Skipperhuset på Minne var overfylt - hele 31 personer samlet seg på apriltreffet! John T. Andresen - den siste direktøren på Glommens Mek - holdt et meget interssant og fyldig bildekåseri om fartøyer bygget på dette verftet i Fredrikstad. Andresen er i gang med å samle historien til Glommen-båtene, og mange av disse var innlandsfartøyer. Og i pausa gikk praten livlig, mange synspunkter, historier og erfaringer ble utvekslet - veldig trivelig og nyttig. Mjøssamlingene retter en stor takk til Andresen for at han ville ta turen til Mjøsa, og styret takker også Ståle Elverhøi for initiativet og tilretteleggingen.

John T_Andresen_s

Over: Lydhør forsamling! Under: Andresen viste skipstegninger - også av en passasjerbåt til Mjøsa, som dessverre aldri ble bygget....

(Foto: Åge Bjørnstad).

john t_s