Årsmelding vedtatt på årsmøtet 14.03.2013

 

ÅRSMELDING 2012

 

STYRET:

Per Inge Høiberg, Kapp (leder)

Åge Bjørnstad, Feiring (nestleder og økonomi)

Frank Iversen, Minnesund (sekretær/medlemsregister)

Finn Bergstrøm, Eidsvoll (for ODS)

Frank Hagen, Lillehammer (kontaktmann Thorstadbua)

Arve Nordsveen, Gjøvik/Oslo (historisk ansv.)

Ole Arnt Fjeldberg, Tangen (slipp og dugnader)

Erlend Fredholm, Totenvika (arrangementer)

 

Det har vært holdt 6 styremøter, på Kapp, Tangen og Minne.

En komite oppnevnt av styret (Anne Lise Svendsen, Egil Kristiansen, Frank Iversen) har vært i arbeid og levert forslag til vedtektsendringer.

 

GENERELT

Styret og medlemmer har hatt tilsyn og løpende vedlikehold gjennom hele året på eiendommer og fartøyer, området på Minne er parkmessig vedlikeholdt.

Foreningen hadde ved årsskiftet 150 medlemmer.

Inngått avtale med ROM-eiendom (Jernbaneverket) om leie av pakkhuset Minne st.

 

ARRANGEMENTER

St. Hans-feiring - Minnesund Vel 23.06 (50 gjester)

Friluftsgudstjeneste 01.07 (40 gjester)

Sommertreff 5. juli (20 medlemmer)

Fløtningens dag 28. juli (20 besøkende)

Den store Mjøsdagen 19. august (500 besøkende)

Utstilling Gjøvikmarken, 19. – 23. september (600 besøkende)

Medlemsmøter den første torsdagen i hver måned (5-15 deltakere pr treff)

Julebord 6. desember Amundstua (30 medlemmer)

 

ANLEGGET på MINNE

Dugnader: (Om lag 35 medlemmer stiller på dugnader for Mjøssamlingene, både på innkalling og ved kontinuerlig jobbing)

Støpt motorfundament for Heimdal semidiesel

Flaggstangfundament, flaggstang, flagg og vimpel er på plass

Maling uthusene og sørvegg Amundstua

Grusing av veger og plasser og maling av stolper trådgjerde

Satt opp fortøyningspæl ved slippen samt maling og smøring av slippen

Sandkassebåt til barna donert av Fredholm

Pakkhuset på Minne stasjon isolert mot støv

 

Mjøsmuseet AS har gjort ferdig arbeidene med sørveggen på Amundstua inkl blending av vindu i nordveggen. Det gjenstår noe malingsarbeid og innvendig restaurering av sørveggen. Gjerdet rundt Amundstua er malt + div andre malingsjobber.

Is, kaffe og brus selges nå i fløterbrakka

 

Formidling:

Åpningssesong fra 16. juni til 19. august, 5 større grupper utenom sesong

Totalt 1197 besøkende

 

SLIPPEN:

Kontrollert og godkjent av KONE Cranes. Vognene er malt opp lys farge

D/S ”Skibladner” og M/S ”Elvekongen” har vært oppe for kontroll av Sjøfartsdirektoratet og overhaling/maling.

”Willy” slippsatt for vinteropphold.

 

THORSTADBUA: Generelt tilsyn. Litteraturfestivalen har ønske om aktivitet/leie.

Dessverre ingen framgang mht restaurering.

 

FARTØYENE

 

M/B WILLY:

Tatt op som medlem i Norsk forening for fartøyvern

Pusset og malt fra kjøl til mastetopp i nye farger

Ny radiomast og antenner, overhalt lysopplegg (lanterner og belysning), overhalt motor

Båten har vært ute på et par blåturer samt til Kapp for motoroverhaling.

M/B START

Div rep av motor og malt skrog utvendig

Båten har gått 18 turer (se egen logg), ligger i vinteropplag i Minnevika

VB 70

Vedlikehold av motor og malt skrog, reparert hull i baugen og påsveist ny puller

Båten har gått blåturer og vært brukt i arbeid med moringer og slippsettinger.

M/F HELGØYA

Veldikehold av styrehus, satt opp flere skrogstøtter, jekket på plass kledning

Fartøyet er medlem i Norsk forening for fartøyvern

MUDDERLEKTERNE

Kontinuerlig ettersyn og lensing, lagt ut 1 ny moring på dugnad

 

NYE GJENSTANDER:

Koøye D/S ”Dronningen” gjenoppdaget

Modeller av ”Skibladner” og ”Mjøsfærgen” (nr 3)

Åfløy og notbruk fra Ring

 

ANNET:

7. mai: Befaring på Sundbrygga på Helgøya med Ringsaker kommune.

5. august: Lagasildnotbruk fra Bergsodden ved Ring donert til Mjøssamlingene, hentet med ”Svalen II” av 4 medlemmer. Notbruket med åfløy er lagret på Kapp.

30. sept.: ”Svalen II” seilte symbolsk potetlast fra Toten til Atlungstad Brenneri

 

Gaver: Mjøssamlingene fikk en gedigen bokgave av medlem og forfatter Magnus Sefland: 80 eksemplarer av ”Is, skuter og folk”. Bøkene gis gratis til alle medlemmer som besøker Minne.

Et maleri og diverse bilder samt byggeskiltet fra Hamar-Kapp-Ferjen.

 

Norsk forening for fartøyvern

Konferanse (februar): Åge Bjørnstad, Magnus Sefland, Frank Iversen, Per Inge Høiberg.

Årsmøtet (oktober): Våre delegater: Magnus Sefland (for M/F ”Helgøya”) og Per Inge Høiberg (for D/S ”Skibladner”). Høiberg ble valgt til årsmøteleder og som medlem i valgkomiteen.

 

MEDIER:

HJEMMESIDENE oppdatert minst 1 gang pr uke, 6000 treff i 2012

TWITTER: Ny melding hver dag i åpningssesongen, ellers etter behov

FACEBOOK: Oppdateres jevnlig

AVISER: God dekning av alle våre arrangementer

4 helsider i Oppland Arbeiderblad om kollisjonen i Nessundet 1912

Medlemmer har skrevet artikler til 2 årbøker og levert stoff til 2 andre bøker

Se www.mjossamlingene.no for oppdatert informasjon.

 

05.02.13

 

Per Inge Høiberg                      Åge Bjørnstad

 

Finn Bergstrøm                        Erlend Fredholm                     Arve Nordsveen

 

Frank Iversen              Frank Hagen              Ole Arnt Fjeldberg