STYREMØTE MJØSSAMLINGENE 08.11.12 kl 19 – 22, TANGEN BÅTFORENING

Til stede: Ole Arnt Fjeldberg, Frank Iversen, Erlend Fredholm, Arve Nordsveen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg.

Forfall: Finn Bergstrøm, Frank Hagen

1. Førjulstreffet: 26 påmeldte p.t. Det er plass til max 45 ved å bruke alle rom i 1. etasje.

Neste år vurderes forhåndsbetaling. Kaffe og smågodt spanderes av foreningen, Åge gjør innkjøp, inkl servietter. Erlend kjøper drikkevarer. Per Inge ordner lån av tallerkener, glass og kniver og gafler. Per Inge sørger for litt underholdning.

2. Orientering om møte med Arne J Berg om saker som skal nedfelles i handlingsplan for 2013:

Markedsføring, restaurering, alarmanlegg med automatisk brannvarsling, registrering av gjenstander, servicebygg, nye infostolper, maling av mudderlekter, Thorstadbua (evt fredning, salg, disponering, overdragelse til annet museum?) Fullt innsyn i budsjett og regnskap. Slippen: møte m Oplandske DS.

3. Søppel håndtering:

Vi har de siste årene hatt problemer med å få hentet søppel på Minneanlegget og mye er kjørt til Toten. Gjentatte oppfordringer til Mjøsmuseet om å få ordnet dette har ikke ført til resultater. Styreleder har, på oppfordring av Arne J Berg, anmodet Finn Bergstrøm om å bistå i kontakten med Eidsvoll kommune.

Dessuten ligger det en stor stabel trematerialer av div kvalitet som må sorteres og kjøres vekk.

4. Projektor/skjerm i Amundstua: Åge kjøper og foreningen betaler.

5. Kåre Torgunrud fyller 85 den 11.12 – Åge ordner blomster og inviterer ham på julebordet.

6. Årsmøte: fastsatt til 14.mars 2013. Styremøte torsdag 24. januar på Minne.

7. VB73: Varpebåt fra Mjøsa som ligger i Valdres som "Julia Maria", skal være i god stand.

Selger antyder 80.000 for båten. Vi overveier et bud på 35.000, men sonderer mer først. Hører med Mjøsmuseet om medfinansiering – evt som betaling for dugnadsarbeid.

8. Økonomi: Vi trenger inntekter selv om vi har noen kroner på bok

Grasrotandelen: Åge gjør nødvendige tiltak for å få oss med på ordningen. Vi søker å få sponsorer på utsendelser, plakater og hjemmesider. Vurdere å søke eksterne midler til prosjekter. Foreningen sender refusjonskrav til Mjøsmuseet på utlegg, omvisning, slippfører, tilsyn og vedlikehold.

9. Vi trenger flere medlemmer,

spesielt i lokalområdet rundt Minne for å ha operative folk som kan ta tilsynsoppgaver og gjøre enkle umiddelbare tiltak. Foreningen er på Facebook og Twitter, bør brukes mer aktivt, flere i styret får tilgang til redigering.

10. WILLY er tatt opp som medlem i Norsk forening for fartøyvern.

Styreleder sender søknad til Riksantikvaren om å få WILLY på den offisielle lista over vernede fartøy. Da kan foreningen søke statlige midler til restaurering og andre tiltak.

11. 2014 og grunnlovsjubileet:

Fartøyvernforeningen planlegger en jubileumskonvoi langs hele norskekysten, Mjøssamlingene bør ta initiativ til noe lignende på Mjøsa.

12. Vedtektskomiteen med Egil Kristiansen, Frank Iversen og Anne-Lise Svendsen er i full gang.

Kapp 10.11.12

Per Inge Høiberg