Det nye styret hadde sitt første møte 20.mars kl 1900 - 2200.

Forfall: Frank Hagen og Jan H Korshavn

Sak 3/2011. Konstituering: Per Inge Høiberg (leder), Kåre Torgunrud (nestleder), Åge Bjørnstad (kasserer og kontaktmann Minne), Frank Iversen (sekretær/medlemsansvarlig), Ole Arnt Fjeldberg (dugnadsansvarlig), Frank Hagen (kontaktmann Thorstadbua), Arve Nordsveen (styremedlem), Jan Håvar Korshavn (styremedlem for ODS). Arbeidsutvalg: Høiberg, Bjørnstad og Nordsveen.

Sak 4/2011. Handlingsplan og arbeidsplan: Styret gjennomgikk en rekke forslag og arbeidet vil fortsette på neste møte før endelig vedtak. Det skal snarest avtales møte med Møsmuseet AS for rolle- og ansvars- og oppgavefordeling.

Sak 5/2011. Søknad om slippsetting av Svalen II. Vedtak: Fartøyet kan slippsettes i 2 uker mot at eierne dekker alle kostnader ved opphaling og utsetting.

Sak 6/2011. Henviser til tidligere vedtak, avventer vurdering fra Mjøsmuseet AS

Sak 7/2011: Henvendelse om livsvarig medlemskap. Vedtak: Styret kan gjøre enkeltvedtak i forhold til dette, men skal ikke være et generelt tilbud.

 

Over fra venstre: Kåre Torgunrud, Åge Bjørnstad, Ole Arnt Fjeldberg

Under fra venstre: Frank Iversen, Per Inge Høiberg, Arve Nordsveen