Bilder

Se artikkel i Romerikes blad HER  med video fra løftet i Røykenvika

 

Arbeidet med fartøyet fortsatte mandag 25/11. John, Georg, Arild og Frank tømte salongrommet for et digert lass med søppel. Dessuten sikret de båten for vanninntrengning ovenfra ved å lage lemmer over alle åpninger på dekk (mannhull, nedganger og dekksluke). Og de ryddet også anlegget etter jobbinga i helga.

Bildene under er fra sjøsettinga.

Mf sjsettes

Over: Ferja flyter, "Start" tar den på slep mens "VB70" assisterer manøvreringa ned stryken. Ikke mange hundre meter, men litt vrien vind og strøm ga utfordringer nok...

Under: Mannskapene på båtene og på land, fra venstre Arild, Frank, Ståle, Per Inge, John, Magnus, Georg og Arne - samt Åge som har tatt bildene. 

Mf mannskap

Arbeidet med slippsetting av den 90 år gamle ferja startet fredag 22. november. Vi fikk lagt henne fint på slippvogna, men hadde problemer med støttene - og det ble mørkt, vi hadde vært i gang siden daggry. Lørdag 23. november fortsatte vi jobben og med nytt mannskap: Jan Granholt, Richard Krogvold, Ole Arnt Fjeldberg, Arild Langaard, Frank Iversen, Jan Lien og redaktøren. Været var bra - men ufyselig kaldt. Vi hadde planlegggingsmøte og konkluderte raskt at fartøyet er for tungt til å kunne rettes opp med kjettingstrammere - og uten dykkere var det umulig å få støtter på rett plass. Men båten måtte opp før vinteren, og løsningen ble å ta den opp liggende på siden. Og det gikk stort sett bra. Treverket på nederste slippvogn viste seg å være ganske morkent, men også en fordel siden det ga båten myke landingspunkter. Vi valgte å ta båten så langt opp at den er ute av vannet, men kjørte ikke slippvognene lengre enn nødvendig. Skar hull i skinnene og forankret vognene. Deretter ble båten og vognene sikret med puter og kiler. Båten ble grundig lenset, og vi fant en del lekkasjer. Slik kan ferja ligge til arbeidet med skroget starter, den ene sida er nå lett å komme til, og det vil være ganske greit å få båten rettet opp når det blir nødvendig. Dekkshusene ligger stadig på utsettingsplassen, men vil snarest bli kjørt til vårt eget anlegg.

Det er kun 2 uker siden Mjøssamlingene overtok eierskapet av fartøyet. En båt fylt av vann og fem på tolv. En solid dugnadsgjeng har siden da og på meget kort tid hevet båten, sikret den med lensing og ettersyn hver dag i 2 uker, demontert et 50 kvadratmeter stort toppdekk og dekkhus, slept den over Røykenvika, fått den opp og transportert over land til Mjøsa, slept ned Minnestryken og satt den på slipp. Det må vi være fornøyd med.  Mye kunne vært gjort annerledes og sikkert på bedre måter - med lengre planlegging. Men: Dette var den muligheten vi fikk for å berge " Mjøsfærgen 1923" og vi tok utfordringen.  Ferja er nå er et vernet skip, og vi har et stort ansvar for hva som skal skje videre. Selve skroget er nok den minste utfordringen, motor og alle tekniske/mekaniske/elektiske innretninger og deler som må restaureres er en formidabel jobb som vi vet krever mye, men ikke har oversikt over enda.

I tillegg har Mjøssamlingenes mannskaper - i samme periode - gjort en betydelig innsats med å få M/S "Brandbu" satt på land.   

Mjøssamlingene har i dette arbeidet hatt uvurderlig og helt nødvendig støtte av Riksantivaren v/Mari Søbstad Amundsen og Alexander Ytteborg. Et forbilledlig samarbeid med positive og løsningskompetente personer!

Bildet: Ferja snart på tørt.

Mf slipp_003_s

Overskriften må ikke misforstås.... Dette er ikke noe minneord over et kulturminne. Tvert i mot! Nå går fartøyet inn i sitt nye liv som formidler av innlandets fartøyhistorie.

Båten ble - uten problemer - heist på land i Røykenvika fredag 21. november og umiddelbart plassert på ei tralle med mange hjul bak en kraftig trekkvogn. Det viste seg at skuta, strippet for dekkshus og alt løsøre og lenset helt tom for vann, veide 72 tonn! Turen mot slippen på Minne kunne starte - trodde vi.... Men veien som skulle kjøres var ikke farbar - gravearbeid! Alternativ vei inkluderte 3 bruer som måtte passeres under, og vi satte i gang nøyaktige målinger av såvel slepet som alle bruene. 2 av bruene viste seg å kunne gi noen centimeters klaring, men den siste var tvilsom - her dreide det seg faktisk om millimeter. Men vi hadde ikke annet valg enn å prøve. Ferja satte seg i bevegelse kl 2145 med politieskorte og varselbiler. Redaktøren sto på brua da ferja kom sigende, ...og det gikk! - frihøyden var 15 millimeter.... Turen bar videre opp til Lygna, ned Skrukkelia til Hurdal, videre sørover til Nebbenes og deretter via nye og gamle E6 til Minne. Ferja ble kjørt ned på fyllinga  mellom de 2 bilbruene, der sto 500-tonns-krana klar. Løftet ut i Mjøsa startet kl 0900 i litt ubekvem vind fra nord. Vi var ute med alle disponible båter: "Willy", "Start", "VB70" og en sikringsbåt. "Willy" fikk problemer med styringa og kunne ikke brukes under bukseringa. Derfor måtte de eldste trå til og ferja fra ble slept til brygga på Minne med 2 båter som tilsammen er 180 år gamle.... Dekkshusene ankom på egen semitrailer.

Seinhøstes - i 1923 - ble "Mjøsfærgen" sjøsatt på Minne som flunkende ny og moderne bilferje - og som den eneste av sitt slag i Norge.

Nesten på dagen 90 år senere kom hun tilbake dit hun ble bygget og til sitt opprinnelige farvann - Mjøsa.

 

Mf 1001

Over: Solid skrog løftes på land - 72 tonn fordelt på 20x6x2,5 m 

Under: "Brandbu" kom på land for en uke siden og får selskap

Mf 1002

Under: "Mjøsfærgen" tar en liten pause på Lygna, personen tv viser størrelsesforholdet. 

Mf 1003

mf kran_s

Over: Krana som ble brukt både i Røykenvika og på Minne

Mf 1004

Over: Sjøsetting i Mjøsa

Under: "Willy" måtte finne seg i å være kulisse med rorproblemer. Åge og John om bord. Sikringsbåten ligger på vent. Hmm.. litt mye rot på dekk. 

Mf 1005 

Mf 1006

Over: Georg sørger for rett håndtering av stivfrosne tau og trosser på "Start".  

Under:  "VB70" er alltid god å ha. Ståle på ferja, Magnus og Arild i varpebåten. Vi måtte skjære ned alle pullere for å få ned høyden under veitransporten, derfor ikke mye å feste tau og trosser i. 

Mf 1007 

 Under: "Mjøsfærgen 1923" siger inn til Minneslippen der hun ble bygget for 90 år siden. Frank kneler i respekt på brygga, Arne (med burka) på dekk.

Mf 1008

 

 

SISTE: Nytt løft er planlagt til torsdag 21. november og med sjøsetting på Minnesund fredag morgen.

 

Ikke alt gikk helt som planlagt da fartøyene "Brandbu" og "Randsfjordferja" skulle heises på land. Det gikk veldig greit med førstnevnte, men ferja ble for tung. Nytt forsøk med større kran rett over helga!

bbb 2

Over: Siste tur for "Brandbu" for en stund. Fra venstre: Redaktøren, Arve Nordsveen, Roar Sundt. I båten: Arild Langgard og Åge Bjørnstad.

Under: 30 tonn i kroken... 

bbb 003 

bbb 6

Over: Ferja slepes over vika. Lars Smedsrud stilte med en artig liten taubåt. På ferja: Georg Jensen styrer med slepetrossene, Arild Langaard gjør klar lettbåten mens pumpemannen (redaktøren) stikker hodet opp fra ei luke i bildekket. 

Under: Dekkshusene var boltet fast. Men til tross for at alle bolter var kappet, ble det en stor jobb med å få de løsnet.

bbb 004

bbb 5

bbb 8

Dekkshusene løftes på plass på lastebilen for transport (standsmessig kjøredoning....). 

 

 

Onsdag 13. november kl 0900 stilte 8 mann på dugnad om bord på ferja. Oppgaver: Demontere toppdekk, lense alle rom, tømme båten for alt løst utstyr og søppel, få båten til å flyte. Stor arbeidsiver! - og alt gikk veldig bra, siste mann forlot skuta kl 1800. Etter å ha hatt 2 lensepumper i sving noen timer, fikk vi hjelp av Terje fra Gran kommune med veghøvel! Terje har hatt mye ansvar for båten da den var kommunalt eid, og han skulle skubbe båten av sandgrunna. Det gikk så-som-så..... Til sist måtte vi felle den største ospa på standa og legge mellom vegmaskinen og båten, og etter mange forsøk og ditto gode forslag kom båten endelig løs! Nå ligger den longside stranda i påventa av slep over vika på fredag. Demontering av "promenade-dekk" ble også en større oppgave enn forventet, men pågangsmot, oppfinnsomhet og erfaring slår aldri feil! Dekket er nede og båten lettet for et par-tre tonn.... Lensinga gikk greit, vi fant heller ikke i dag noen store lekkasjer. Men ved rorgjennomføring og propellhylser kommer det inn vann. Ellers fikk vi tatt i land mye løsøre som også bidrar til høyere fribord. 2 trivelige karer fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (Kristiansand) kom på slutten av dagen. De skal torsdag kappe alle boltene som dekkshusene er skudd fast til skroget med, samt alle andre rør og kabler som forbinder dekkshusene med skroget. Da kan husene løftes av før båten heises på vogna som skal ta den til Minne.

En flott dag om bord i Mjøssamlingenes "nye" båt. Og stor takk til mannskapet!!

 

MF 029_s

Under, mannskapet i dag (fra venstre) : Åge (som stilte med motorbåt), Terje (Gran kommune), John (fra Hamar), Per Inge (Kapping), Frede (Mjøsmuseet), Magnus (Gjøvik), Erlend (Totenvika), Frank (Minnesund), og - Arild (Totenvika), som tok bildet.

MF 015_s

 

MF 013_s