Bilder

Dette morsomme bildet har vi fått tilsendt av kpt Harald på "Skibladner". Hjuldamperen er ikke noen kopi av "Skibladner" - men kan absolutt minne litt! Kortesjen er i bevegelse, og sannsynligvis er det dampmaskin som framdrift. Båten som slepes heter muligens "Tulip" eller noe lignende. Dresskoden på mannskapet tyder på at bildet har en viss alder. Utradisjonell slepeanordning! - gir assosisjoner til hesteskyss... HYPP!

Minihjulbt

Mjøsas nærmeste nabovassdrag: M/S "GERD" kom til Hurdalssjøen i 1921 som tømmertrekker. Bygget i Holland, 14 meter lang og med en 80 HK dieselmotor (kom om bord i 1933). I drift for Hurdalssjøens og Andelvens Fellesfløtningsforening. 3 manns besetning i 1960: Skipper/maskinist Harald Støvland og 2 matroser: Kristian Strand og Oskar Sollien. Båten skal ha vært i bruk noen år i Holland før 1921. Kilde: "Vi og Værket" - Eidsvoll Historielag.

Gerd MS_s

Fyrdirektør C. F. Diriks (1814-1895) tegning av et tysk ektepar på rundreise med mjøsdamper i 1860-åra antyder at en slik ferie kan være både slitsom og kanskje ikke like interessant på alle strekninger. Redaktøren var på tur med "Skibladner" sist sommer, og fant et parallellt motiv. Situasjonen innbød ikke til å intervjue de to på bildet, så om de er etterkommere av det tyske ekteparet vites ikke, men visse likheter tillater jeg meg å kunne gjenkjenne. Diriks beskrivelse av tegningen: " Et Tydsk  Ægtepar, reisende for at bese Mjøsens Skjønheder". 

Tysk ektepar_p_Mjsen_ss

Skibl 2013_2_sovende_s

 

D/S "THOR" ble bygget 1875 ved Nylands Mek. 79 fot og 82 BRT. Anskaffer var Norsk Hovedjernbane og formålet med båten var slep av godslektere. Da alle mjøsbyene fikk jernbaneforbindelse ble tømmersleping hovedoppgaven. På bildet ligger "THOR" i vinteropplag ved Hamar i 1941. Vi ser at styreposisjonen stadig er uten overbygg, men samme år ble det satt på et styrehus slik at rorgjengeren (etter 66 kalde og våte år) endelig fikk en skjermet arbeidsplass. Så sent som i 1949 ble det installert oljefyring til dampkjelen. Siste år i trafikk ble 1954. Solgt til opphugging 1957 og skåret ned på Minneslippen. Siste skipper på "THOR" var Kåre Sundbakken fra Toten. Han oppkalte sin sønn etter båten, og THOR Sundbakken er nå i gang med å restaurere den spesielle ELLWE-motoren som sto om bord i "START" i om lag 50 år. Så familiære tradisjoner føres videre....

Thor vinteropplag_Hamar_1941_s

Kvik 1926_Helgya_Arbeiderforening_s

Mens vi er i gang med M/S "Kvik": Her er Helgøya Arbeiderforening på tur med båten og året er 1926. Jeg kan telle 40 passasjerer. Og der er fuktig vær. Men igjen: Hvor er bildet tatt? Slik brygge var det vel på Eidsvoll? Vi ser også et hus i bakgrunnen som kan gi et hint? Vi kan i hvert fall fastslå at båten fikk 2 k-er i navnet mellom 1926 og 1938 (se forrige bilde).