Bilder

Dette ganske unike bildet har vi fått låne av Trond Karlsen: En mudderlekter på vei mot dumping av last. Det må være D/S Dølen som sleper. Det er vinter og kortesjen er på vei opp i Mjøsa. De to mannskapene på lekteren prøver å styre så godt de kan i det dårlige været, men det ser ut som om den fullastede lekteren har litt problemer. Ingen jobb for pyser dette! Det eneste vi kan se av HMS er vel regnfrakkene - rekke på lekterne kom visstnok ikke på plass før på 1970-tallet, lenge etter at dette bildet er tatt. 

D/S HAMAR ved Kapp. Det må være tatt på steinbrygga ved melkefabrikken, og det er tydeligvis noe arbeid på gang. Det finnes et lignende bilde, men da med D/S Skreia ved kaia. Bildet har vi fått av Arve Nordsveen.

Trafikk ved Ringstrand brygge: Kong Oscar ute på reden, Thor bakker inn for å hente en lekter som bl.a. er lastet med spritpiper. (Foto fra Domkirkeodden).

Markus Skomakerbekken om bord på mudderapparatet Dalegudbran.

Bildet er utlånt av Trond Karlsen.

M/B LYNG ble bygget 1921 i Feiring av Liumskara. Solgt 1928 til  Kapp Melkefabrikk som brukte båten til å frakte arbeidere til melkefabrikken på Hamar. Bildet er tatt på Kapp - og her ser det mer ut som en utflukt. Bildet har vi lånt av Jan Granholt.