Bilder

D/S "DALEGUDBRAND". Bygget 1848 ved Marshall & Sons i England. Klinket sammen på Båtstø, Tretten i Gudbrandsdalen. 95x20 fot. Kun 2,5 fots dypgang. Hjulbåt. Anskaffer: Losna DS. Gikk i rute på Losna mellom Båtstø og Elstad (i Ringebu). Kort sesong og vegbygging langs vatnet gjorde at båten fikk en relativt kort karriere som en nordlig forlengelse av Mjøstrafikken. Fartøyet ble demontert og flyttet til Mjøsa. Satt i trafikk 1862 mellom Lillehammer og Hamar i konkurranse med Hovedbanens og Oplandskes båter. "Dalegudbrand" var bygget som elvebåt og ikke egnet for Mjøsas vind og vær. Uansett: Båten var en irriterende konkurrent, og i 1863 kjøpte Oplandske DS båten. De fikk den billig fordi den var uegnet - og Oplandske ble kvitt en  uønsket aktør i markedet. Skipet kom aldri mer i trafikk. Ble rigget ned, maskin og kjele solgt - og "DALEGUDBRAND" ble kullekter. Men i 1913 kom båten på et annerledes oppdrag: Sammen med en nedrigget "DRONNINGEN" ble hun brukt ved hevingen av D/S "GJØVIK" i Nessundet i 1913. Vi kjenner ikke den endelige skjebnen - sannsynligvis hugget. Det finnes ingenting etter denne båten, bortsett fra et par bilder der hun er redusert til lekter.

MEN: Arve Nordsveen har kommet over dette bildet som (vi er blitt enige om) viser "DALEGUDBRAND" som passasjerbåt i drift - ved kai på Eidsvoll. Nord for brygga ligger ei seiljakt i ballast, like utenfor brygga et litt ubestemmelig fartøy - sannsynligvis en lekter. Til høyre i bildet og på land: godslektere. Jernbanen er også i aktivitet. Unikt bilde!

Dalegudbrandsogså i akt

Arild Langaard er en flittig innsender av bilder - og dette fortjener mer enn hederlig omtale! 7. mai kom Arild kjørende ned mot Minne-anlegget, og i den siste svingen fikk han se et helt spesielt skue: En meget lav regnbue som forbinder jernbanebrua og Langset-brua. Og Arild skyter blinkskudd!

Regnbue bruer Minne Arild 07.05.15

D/S "NORD". 50 fot. Bygget 1876 ved Motala Werkstad som "Vormen" og sjøsatt ved Årnes for trafikk på Vorma opp til Eidsvoll. Men vannstanden gjennom Svanfossen var et problem, og ruta ble ingen suksess. I 1881 kom hun til Mjøsa som "Gjøvik", men skiftet navn igjen i 1892 til "Nord". Båten hadde flere eiere og mange slags oppdrag - blant annet den spektakulære spritsmuglingna i 1921. Under 2.verdenskrig fikk hun mye å gjøre og gikk i mange slags trafikk med utgangspunkt Gjøvik. Men i 1953 var tiden løpt fra en liten sliten dampbåt - og den i sin tid så anvendelige farkosten ble hugget opp. Bildet er fra Gjøvik og i båtens siste glansperiode. 

Nord

Kjell Johs.Torgunrud har skrevet utfyllende informasjon i gjesteboka - mange takk!

"Det ble mudret ved innseilingen til Lillehammer dampskibsbryggge i 1993, 1994 og i 1995. Bildet ble tatt høsten 1994 da min far og jeg slepte en fullastet lekter på ca 70 kubbikmeter masse til dypt vann ca 1 nautisk mil syd for Lillehammer."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"WILLY" på mudringsoppdrag med lekter på slep. I styrehuset Kjell Johs. Torgunrud og Kåre Torgunrud stikker hodet ut av styrehusdøra. Bildet er sakset fra GLB's bok om virksomheten, men bildeteksten sier ikke noe om hvor og når bildet er tatt. Redaktøren håper å få hjelp til å finne ut av det. 

Yrende liv på lokalbåten! D/S HAMAR (1888) legger til kai ved Sundbrygga på Helgøya (etter redaktørens ringe vurdering).

Likeledes antas det at bildet er tatt i mellomkrigstida. HAMAR hadde aldri mast, men kran med vinsj på bakken.

Og det kan se ut som om man har fortøyd springet i lysmasta på brygga. Det er sol og sommer!

Hamar v_Sund_mellomkrigstida_s