Bilder

21. august - og atter en vel gjennomført Mjøsdag! 350 besøkende på Minne koste seg i godværet. 14 frivillige samt 3 medarbeidere fra Mjøsmuseet og 6 mannskaper fra Redningsselkapet sørget for at publikum fikk mange gode opplevelser. Barnas favoritter var ELIAS-båten, plankebåtbygging og fiskedam. M/B START gikk rundturer med i alt 120 gjester, og ved motorhuset var det konstant godt frammøte. Vafler og pølser gikk unna i rekordfart! Eidsvoll Dykkerklubb og Minne Maskinlag var på plass, og de faste utstillingene ble flittig besøkt. 

Se også reportasje i Eidsvoll Blad, klikk her:  EUB

1

2

Det ble bygget mange ti-talls plankebåter! Og fantasien var stor hos de unge skipskonstruktørene....

3

4

Over: ELIAS gikk i skytteltrafikk hele dagen

Under: Slippen kan også brukes til litt familiehygge

5

6

Over: Mange fikk prøve seg som rorgjenger på tømmertrekkeren START - spennende!

Og så var det slutt... ELIAS gjør en siste tur i Minnevika, mens START hviler seg sammen med kollega WILLY etter en stri - men veldig hyggelig dag! Stas for en gammel taubåt å være litt til nytte igjen.....

7

Bilferja HELGØYA siger inn mot Nes brygge. Bildet må være tatt etter at Hamar-Kapp-Ferjen kom i drift (1951) - se fenderverket - og før Nesssundet Bru ble tatt i bruk (1957). Mye trafikk! - biler, motorsykkel og passasjerer. Skipperen skimtes i styrehuset. Bildet er sakset fra Hedmarksmuseet/Domkirkeodden/Anno

Helgøya vv s

Dampsluppen DUEN ble bygget i 1880-åra, men opprinnelsen er uklar. Sluppen hadde passasjersertifikat og gikk ruter og turer med Hamar som hjemmehavn. Nordsveen skriver i "blåboka" at båten i 1917 var eid av Oskar Pannengen og at den da hadde fått "STABIL" bensinmotor. DUEN ble også brukt til tømmertrekking. Dette bildet har vi fått av en dame i Nittedal, og det er hennes slekt som er på tur. Bildet er tatt i mai 1904, og redaktøren har fått bekreftet av informanter på Helgøya at stedet er Hovinsholmen. Båten sank i Minnevika 1933 og der ligger den enda....

Duen ds fam Negaard ss

D/S SKIBLADNER fotografert 1875 ved Jernbanebrygga på Hamar. 

Hamar Skibladner 1875 UIB Kn Knudsen Marcus s

Ikke egentlig et bilde, men bildet av en artikkel:

Eidsvolds Blad kunne i 1915 berette om bisettelsen av oppsynsmann Olsen, ansatt hos brukseierforeningen. Det litt spesielle var at D/S DØLEN fraktet kisten fra Svanfoss til Eidsvoll. Noen og enhver med hang til det maritime kunne vel ønske seg en slik aller siste reis.....  

Staale Elverhøi har sendt oss saken:

Begravelse mudring EB 1915