Bilder

LETTVINDT (forrest), BUNDEFJORD (tv), HAMAR (bak), og aller forrest og aller bakerst skimter vi jakter.

Litt nede på sida finnes rutetabell for motorbåten GLAD. I arkivet etter Georg Lium som var brygge-ekspeditør på Bjørnstad Station (altså Feiring) fant vi et fraktbrev fra 1912. En halv kasse brus ble sendt i oppkrav med M/B GLAD fra Hamar til Anders Larsen, Gillund (Stange). Kr 5,60.

D/S GJØVIK og seiljakta ANGELO ved kai på Gjøvik, angivelig rundt 1910. Damperen er ganske ny, bygget av Akers Mek på Gjøvik 1902. Jakta er bygget i Brumunddal, ukjent byggeår, kanskje rundt 1870? Mjøsas seiljakter kom faktisk senere enn dampskipene. D/S JERNBARDEN ble bygget i 1840, mens jaktene ble bygget fra 1860 og utover som en konsekvens av at damperne satte fart i båtfrakt og aktivitet, og jaktene kom som et nødvendig supplement til damperne. De ca 30 seiljaktene (som vi har en smule oversikt over) tok last som det ikke hastet med. Mange av jaktene fikk motor ca 1910, men ANGELO er på bildet rigget som en typisk mjøsjakt. Vi kjenner ikke skjebnen til ANGELO, men GJØVIK's historie er godt dokumentert. Hugget i 1939. (Fotorgraf er ukjent, bildet finnes i bl.a. i Mjøssamlingenes arkiv)

 

Utsnitt fra et postkort. Dampskipet LILLEHAMMER - ser ut å være på sydgående ved Modalen siden det kan være Steinsholmen i bakgrunnen.

Bygget 1908 (på Eidsvoll av Drammen Jernstøperi) - en av få mjøsdampere som faktisk "eksisterer" en smule i dag! Men dessverre ligger hun på mange favners dyp på ukjent posisjon utenfor Totenvika - senket i 1976. 

Åge Bjørnstad har på vegne av Mjøssamlingene mottatt 3 protokoller fra Lium i Feiring. Veldig god nyhet for mjøshistoria! Her var det båtbyggere som leverte mange fartøyer til Mjøsa, bl.a. den 45 fot store GLAD som kom i drift i 1911. Se rutetabellen (årstall er uvisst):