Bilder

MJØSFÆRGEN II ble sjøsatt på Gjøvik 10.november 1949. Satt i trafikk 25.juni 1950. Gikk på Mjøsa til 1969. Nå går hun i Randsfjorden (fra 1972) som Randsfjordferga II.  Fartøyet som vi ser litt av nede til høyre er D/S NORD.

M/F HELGØYA bakker ut fra Nesbrygga, et dagligdags situasjonsbilde fra ferjas velmaktsdager.... Men når kan bildet være tatt?

Takk til Haakon Fossum som har korrigert bildeteksten - og nå ser selv en nærsynt redaktør både Skurven og Hornsodden....

D/S DØLEN med slep 8.september 1916. Vi ser slepetrossa tydelig, men ikke hva som henger i den andre enden. Sannsynligvis er det en mudderlekter siden Dølen ble anskaffet for mudringsarbeid sammen med paternosterverket DALEGUBRAN og 2 lektere i 1909. Anskaffer: Glommen og Laagens Brugseierforening (GLB). Verft: Fredrikstad Mek., bygg nr 126. 62 fot, 40 brt. Dette er en taubåt med et ganske uvanlig design. Fartøyet skulle nemlig også fungere som inspeksjonsbåt i forbindelse med reguleringer og skjønnserstatninger. På slike tokt var det mye fint folk om bord, og for at disse skulle ha best mulig komfort ble det bygget en mahognysalong på fordekket som kan minne om en liten jernbanevogn. I tillegg var det sentralvarme om bord, og sikkert også rikelig med proviant i både fast og flytende form.....  Dølen og tilhørende flytende materiell hadde fast ankringsplass rett nord for Fremmingøya i Vorma. På selva øya hadde GLB hovedbase med verksteder for vedlikehold. Mudringsoppdragene med Dalegubran og Dølen var i gang helt til 1962, da begge ble lagt opp ved Fremmingøya. Dølen sank i opplag i 1968 og mudderapparatet ble hugget samme år. Da GLB i 2010 overdro alle sine eiendeler på Minne til Mjøssamlingene, fulgte også Dølen med i gaven. Mange er nok ikke klar over at Mjøssamlingene også eier en dampbåt! - selv om den dessverre ligger på bunnen av Vorma.....

Vinteren 1982: Taubåtene WINNIE (tv) og SÆVAT i opplag på Gjøvik. Sommeren 1981 solgte fellesfløtninga begge fartøyene, Sævat til Mjøsfærgen AS og Winnie til Gjøvik Bruk/Mjøsbruket. Sævat ble umiddelbart pusset opp på Mengshoel og Smedstua-slippen og de nye eierne ville bruke båten til oppdrag med kabler, vann- og avløpsledninger samt til beredskap. Gjøvik Bruk hadde ingen umiddelbare planer med Winnie. Foto: Anne-Lise Svendsen (fra Arves arkiver).

Fotografier av båter er dessverre ofte tatt fra brygger/kaier og fra landsiden, skulle gjerne hatt flere som er tatt om bord. Men her har vi et unntak: Fordekket på DS LETTVINDT ca 1900. Kapt. Jensen, styrmann Hermanrud og maskinist Heimdal er på forskningsoppdrag for Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941) som ledet "De praktisk-vitenskapelige undersøkelser vedrørende ferskvandsfiskeriene”. Han var elev av F. Nansen, og gjorde et banebrytende arbeid i norsk limnologisk forskning og er internasjonalt kjent for sine utredninger om vassdragsreguleringenes innvirkning på fiskeriforholdene, for i de første tiårene av 1900-tallet ble det satt i gang flere store vassdragsreguleringer i Norge. 1918 publiserte han et grundig arbeid om Ferskvandfiskenes utbredelse og innvandring i Norge. Avhandlingen ble internasjonalt kjent og senere oversatt til tysk. Huitfeldt-Kaas var også mye benyttet som sakkyndig vedrørende fiskeriene i vassdrag og vann. Det resulterte i tallrike artikler i forskjellige fagtidsskrifter og vitenskapelige publikasjoner, som f.eks. Mjøsens fisker og fiskerier. (Kilde: Store Norske). Og her ser vi altså innsamling av data til Huitfeldt-Kaas sine studier. Minst like interessant - for oss båtnerder - er det å se fordekket på Lettvindt!