Bilder

Kapp Melkefabrikk var fra 1890 en travel havn med 2 kaier og utskipning av ferdige produkter og lossing av råvarer, kull og blikkplater (til bokser). THOR var innom med store lektere, VIKEN hadde mye transport for fabrikken, og TORDENSKJOLD, HAMAR, SKREIA og flere lokalbåter fraktet melkespann. Melkefabrikken hadde en periode også egen båt: seiljakta HAABET - forøvrig Mjøsas raskeste seilbåt - som fraktet kassebord fra dampsaga på Lillehammer. Fabrikken trengte 200 tonn kull pr måned og produserte på det meste 10-15 millioner kg boksmelk pr år. Bildet viser D/S HAMAR utenfor Kapp Melkefabrikk og lektere som er ankret opp ganske langt ute på reden.

D/S VIKEN (tv) og D/S NORD (rettelse) ved Eidsvoll. VIKEN ble bygget i 1873 og forliste i Sunnylvsfjorden ved porten til Geirangerfjorden i 1970 (se egen artikkel). Nordsveen har gjort redaktøren oppmerksom på at båten aktenfor VIKEN ikke er DUEN som tidligere publisert, selv om det kan ligne ved første øyekast, og bildet er arkivert med DUEN.  Årstall på bildet er ukjent.

D/S INDUSTRI II, bygget 1895 på Gjøvik av Fredrikstad Mek, bygg nr 41. Anskaffer: O.E.Skattum. 83x18 fot. Sank i Minnevika 1956. Dette blidet er tatt av kpt. Einar Haugland, og på baksida er det datert 1955, hvilket stemmer dårlig med at fartøyet sank i 1956. Det viser dykkere på akterdekket som skal ned for å forberede heving av båten - som altså (dessverre) ikke ble til noe. Vraket ligger nå noe lengre ut og akterenden er godt begravet i sanda, men ved lav vannstand er en del av fartøyet godt synlig rett nedenfor Skibladnerbua på Minne.(Foto gitt til Mjøssamlingene av mjøshistoriker Jan H Olstads arvinger)

I dag (10. mars 2011) lå det en lapp på skrivebordet mitt, levert mens jeg desverre var på et møte. Der sto det at vedkommende (vikværing) kan angi en ganske god posisjon for senkinga av KVIK i Totenvika. Det vil vi følge opp sammen med flere henvendelser i samme sak, for vi mener det er både interessant og viktiig å vite hvor disse fartøyene ble senket i 1975. Bildet under er faksimile fra avisomtale i 1973 der journalisten i HA forutser et trist endelikt for de gamle mjøsbåtene KVIK og LILLEHAMMER - og det fikk han jo rett i.  KVIK tv i bildet. (KVIK eller KVIKK - navnet skjemmer ingen, men vi lurer på når det kom 2 k-er i  navnet og hvorfor det sto en "S" malt på skorsteinen i en periode...)

Dette bildet av hjuldamperen er tatt ved Kapp i 1886 i nesten originalt utseende. Båten så omtrent slik ut fra 1856 til 1887:  2 skorsteiner, grønt skorg og rosa (!) overbygning. Og 20 fot kortere enn i dag.