Bilder

En ganske vanlig dag på ferjebrygga - på 1950-tallet kanskje? Og som alltid var det folk som møtte opp. Kapteinen kikker ut - klart til avgang?

Der er Arne Nyhus fra Kapp som har tatt bildet.

 

Hamar brygge_med_Hamar_Kapp_Ferjen_s

Mjøssamlingenes egen "Start" har som kjent hatt flere utseender, her kommer et ikke tidligere publisert bilde slik båten var i lang periode - fra begynnelsen av 1920-tallet til 1950. Det kan se ut som om det står en søkelyskaster på styrehustaket - da må det ha vært strøm om bord. Det kan tyde på at bildet er fra sist i perioden. Dame og mann koser seg på dekk mens "Start" ligger for anker, noen som kjenner i gjen paret? Bildet er fra Ove Langaards arkiv.

Start ca_1930_m_og_d_s

D/S "Mjøsen" med "Skibladner" i bakgrunnen. Kaptein Jacob J. Alveberg og 2 passasjerer. Alvebergs karriere var litt spesiell: sjømann, misjonær, forretningsmann og mjøskaptein. Legg merke til maskintelegrafen på bruvingen, den er vertikal slik som vi vanligvis kjenner maskintelegrafer - i motsetning til på "Skibladner"  der maskintelegrafen (på brua) er liggende.

(Foto: Mjøsmuseet)

Mjsen Alveberg_s

Postkort med fartøyer og biler. 2 Mjøsfærger, den ene fra 1923 og den andre bygget 1950. Begge er på Randsfjorden nå og begge ombygd. "Skibladner" på vei inn til en ventende folkemengde. Sommer og sol!

Gjvik bter_s

Havna på Hamar. "Skreia" til venstre. Til høyre ligger en noe mindre båt. Skrogfasongen og størrelsen kan minne om "Start". Spissbåten som ligger på tvers kan virke noe liten i forhold, men den liggerpå skrå og er nok litt lengre enn den kan synes på bildet. Det ble gjort arbeider på "Start" 1920/21, det vet vi fra regnskapene, og dette ble utført på Hamar. Bildet forøvrig stemmer godt med dette årstallet. Vi vet jo ikke hvordan båten så ut da den kom med tog til Eidsvoll på ettervinteren 1918, den kan ha vært uten overbygg. Og en teori kan være at det første overbygget (et lite styrehus) kom på plass på Hamar 2 år senere. Derfor KAN dette være det eldste bildet vi har av "Start". Senere fikk den jo et høyt styrehus og mannskapslugar. Bildet kommer fra Arne Nyhus på Kapp, utlånt av hans sønn Viktor Nyhus.

Redaktøren har konsultert Arve Nordsveen - som støtter "Start"-teorien. Det var ikke mange andre fartøyer med denne karakteristiske taubåt-baugen, men vi kan ikke være helt sikre på at dette ER "Start". Andre teorier tas imot med takk!

Start kanskje_eldste_bilde_s

Utsnitt av bildet:

start kanskje_b