Bilder

Bildet er fra 1964. Fartøyet er "Mjøsfærgen II". Etter at ny ferje kom i drift i 1963 fikk også den gamle båten endeinnkjøring som var sikret kun med enkle porter. Denne løsningen skulle vise seg å bli skjebnesvanger - en bil kjørte gjennom og rett i Mjøsa.... Her er portene satt til side, Televerkets mannskap fra deres eget kabelleggerfartøy "Telekabel"  jobber med å legge sjøkabel mellom Gjøvik og Hamar.

Mjsfrgen kabel_1964_s

Kommentar: Nordsveen's falkeblikk har selvfølgelig avslørt at bildet er fra Smedstua. Da red. i sin tid fant bildet  sto det "Mengshoel" på det, men det er helt åpenbart feil - se bare landskapet. Og bildet er tatt mellom 1923 og 1937.

 

"MJØSFÆRGEN" - Norges eldste bilferje - avventer nå sin videre skjebne i Røykenvika på Randsfjorden. Fartøyet ligger på grunn, er lekk og planlegges tatt på slipp i sommer. Her er et bilde fra tidligere tider - kanskje noen kan hjelpe med datering? Bilen bør kunne være til hjelp for de som har greie på slikt....?

 

Mf s

"Varden" - kom på jernbanevogn fra Oslo i 1902, bygget 1868 som "Lodsen". Her et flott bilde tatt under flommen i 1927 ved Hamar. Båten hadde mange "roller" på Mjøsa: passasjerbåt, seilskip, taubåt og lasteåt. Hugget 1961. "Tordenskjold" skimtes foran "Varden".

Bildet har redaktøren fått tilgang til via Arve Norsveen som igjen har fått det fra Jernbanemuseet med forespørsel om info.

Varden 1927_s

M/S "MJØSLYN" - raskeste rutebåt på Mjøsa, gikk Gjøvik - Hamar på 35 minutter med anløp på Nes. Her er rutetabellen:

mjslyn a

mjslyn b

Det har vært mye oppmerksomhet i mediene om "Sævat" etter grunnstøtinga i Vorma. Derfor er det på sin plass med et historisk bilde av denne båten - 83 år gammel. Bildet er tatt før 1960, for da fikk båten nytt overbygg og Cat- motoren (som står om bord i dag) kom på plass. "Sævat" ligger nå i Minnevika, skal på slipp så snart som mulig, og har deretter oppdrag i nordenden av Mjøsa .

Svat s