Bilder

Motorbåten "Vidar" ble bygget 1908 av A/S Motorbåtkompaniet, Oslo. 35x8 fot, 25 passasjerer. Ble stort sett brukt som charterbåt, men gikk også i rutetrafikk i perioder. Her ligger den i vinteropplag i 1913 sammen med D/S "Gjøvik" som er til reparasjon og ombygging etter kollisjonen med D/S "Tordenskjold" få måneder tidligere. Stedet er Høiensalodden, Hamar. Foto: Hedmarksmuseet (utsnitt).

 

Vidar Gjvik_1913_s

Litt fløterhistorie: I 1969 ble tømmerfløtinga i Gudbrandsdalslågen lagt ned og tømmermengdene som skulle slepes over Mjøsa ble dramatisk mindre. Ingen store slep for "Sævat" lengre? Men året etter fikk båten enda et større oppdrag: Tømmer fra Gjøvik til Lillehammer. Men det ble det siste store slepet for "Sævat". Høsten 1972 ble båten lagt i bøya på Minnesund, og der lå den i 9 lange år. All fløting i Mjøsa ble nedlagt i 1980. I 1981 ble "Sævat" solgt til Mjøsfærgen A/S som pusset den opp med maliing, men brukte den ikke. Solgt videre i 1983 til A/S Mjøslekter og båten var de 2 neste årene i hardt arbeid under bygginga av Mjøsbrua Biri-Moelv.

Bildet er fra Minnevika 1980 og båten bærer preg av mange år uten bruk og stell. (Legg merke til at radiomastene er på plass)

(Foto: Martinius Nordsveen)

Svat Minnesund_28.07_s

Lastebåten "Industri II" - også kalt "Nystriden" -  (bygget 1895 ved Fredrikstad Mek) her avbildet utenfor Fischersaga på Gjøvik. 83 x 18 fot, damp.

Nåværende posisjon: Mjøssamlingene, Minnesund - hvor hun har ligget på Minnevikas bunn siden 1956.....

Industri 2_utenfor_Gjvik_Fischersaga_s

Utsnitt av postkort utlånt av Knut Borg på Toten. Bildet må være tatt under flommen i 1927. "Skibladner" opp stryken. Robåt (fisker?) i forgrunnen, dampbåt ("Helgøy"?) inne i vika.

Hva ser vi ellers? Kommentarer utbes...!

 

Postkort 003_s

 

 

 

 

Her er enda et bilde fra Christian: "Dølen"s flotte hekk.

Har bestilt profesjonelt trykk av 8 av bildene, de blir utstilt under MJØSDAGEN! 

Dlen hekk_s