Mjøssamlingene har "kontroll" på to malerier som Halvdan Nilsen har laget. Han var nok ingen stor kunstner, men det er både interessant og morsomt å se at besetningen på tømmertrekkerne ikke bare så på båtene som en triviell arbeidsplass. For det var nok følelsen for båtene som gjorde at Nilsen tok fram pensel og palett.

Start maleri H Nilsen eier Kjell Johs Torgunrud s

Over: M/B START slik hun ble etter ombygginga i 1950. Halvdan Nilsen var skipper fra 1927 - 1945. 

Bildet eies av Kjell Johs Torgunrud.

Under: M/S SÆVAT med utseende 1927 - 1950. Nilsen var skipper 1947 - 1972. Bildet ser ut til å være malt i 1984.

Bildet ble gitt til Arve Nordsveen, som nå har donert det til Mjøssamlingene - hjertelig takk!

Sævat maleri av Halvdan Nilsen s