1978: MJØSFÆRGEN V passerer rett aktenfor SKIBLADNER - det ser kanskje litt mer nærgående ut på bildet enn situasjonen var i virkeligheten. Men - det hendte nok det var litt kiving om plassen utenfor kaiene mellom hjuldamperen og fergene. Spesielt ved Hamar hendte det nok at HAMAR-KAPP-FERJEN kom litt i konflikt med SKIBLADNER. Kapteinene var nok ikke alltid enige om hvem som skulle ha prioritet - var den dampbåten i turisttrafikk eller bilferga i lokalrute?  Kpt Geir Jørgensen skriver i dekksdagboka til SKIBLADNER 13.juni 1975: 

"Ank Hamar kl 19.15. Hamar-Cap-fergen presset seg inn til Hamar før Skibladner slik at Skibladner måtte stoppe og avvente til Cap-fergen var fortøid. Da Skibladner gikk til kai, lå fergen og gikk med full propeller hvilket forårsaket ødelagt manøvre." 

Kuriositet: Jørgensen skrev konsekvent "Cap" om Kapp - det får vi kappinger ta som en kompliment, selv om det stod "KAPP" med store svarte bokstaver på ferja....

1978 s