Dette er en oppfølger av et bilde vi har publisert tidligere - da av WILLY som sleper en lekter ved Lillehammer. Her ser vi hele mudringsflåten ved samme anledning: WILLY, de to mudderlekterne L1 og L2 samt arbeidsplattforma med gravemaskin. Bildet er sakset fra GLB etter tips fra Ståle Everhøi. 

Mannskap på WILLY var Kjell Johs Torgunrud og Kåre Torgunrud, gravemaskinføreren kjenner vi ikke navnet på. Året er 1994 - Lillehamringene hvilte vel på laurbærene etter årets skirenn og tenkte nok ikke så mye over denne aktiviteten ute på fjorden. Etter at det ble bygget ny dampskipskai på Vingnes/vestsida, er mudringen på Lillehammer opphørt - HVIS da ikke strøm og sedimenter endrer bunnforholdene. Da blir det sannsynligvis ikke GLB, men Lillehammer kommune som må stå for mudringa.

Mudring 1994 Lillehammer GLB